$article->name

Čo je potrebné vedieť ohľadom pohrebu?

Každý z nás sa niekedy ocitne v situácii, keď niekto z jeho blízkych zomrie. Vtedy pociťujeme hlboký žiaľ, ale musíme sa postarať aj o dôstojnú poslednú rozlúčku.

 

Ako je to s prevozom zosnulého?
Túto činnosť vykonávame zo všetkých miest, kde úmrtie nastalo v rámci SR aj zahraničia.
Pri našej každodennej práci využívame pohrebné vozidlá vybavené chladiacim zariadením a všetkými požiadavkami podľa zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Zz.

Upravené sú tak, aby prevoz prebehol dôstojne a bol na určitej úrovni. 
Na prevozy z bytov, alebo zo zariadení, ktoré nie sú vybavené chladiacimi boxmi je k dispozícii nepretržitá služba, ktorú môžete kontaktovať na telefónnom čísle: 0905 944 462.  

 

 

A čo úprava zosnulého 
Technické vybavenia na prevoz a manipuláciu so zosnulým spĺňajú všetky kritériá. Sú navrhnuté tak, aby  uľahčili prácu zamestnancom a zároveň boli šetrné k telám zosnulých.
Obliekanie a profesionálna úprava tiel do truhly sa vykonáva prevažne vo vlastných priestoroch našej firmy.

 

Ako je to s výberom truhly, doplnkov a kvetinovej výzdoby?
Máme široký výber kvalitných a cenovo dostupných truhiel v rôznych odtieňoch 
a materiáloch

 Ponúkame množstvo doplnkov ako sú krížiky, kalichy na truhly, matrace do truhly,
tylové prikrývky, farebné čalúnenia do truhly, ďalej saténové výstelky do hrobov, baldachýny, drevené vrchnáky, drevené kríže na hroby.

Priamo na našich predajniach máte možnosť vybrať si z katalógu kyticu na truhlu, či inú kvetinovú výzdobu k pohrebu a to živé viazané kytice, ikebany, vence zo živých kvetov, umelé kytice, ikebany a umelé vence. 

 

A čo vybavenie pohrebných formalít?
Na základe podpísaného splnomocnenia obstarávateľom pohrebu Vás odbremeníme od časovo náročného vybavovania všetkých potrebných dokladov a matričnej agendy.

Pripravte si len občiansky preukaz zosnulého, občiansky preukaz obstarávateľa pohrebu, listy o prehliadke mŕtveho (ak Vám ich obhliadajúci lekár nechal) a preukaz poistenca zdravotnej poisťovne zosnulého.

 

 

Je rozdiel v postupe pri pochovaní do zeme a kremácie?
Pochovanie do zeme: 
Na pohrebiskách  vykonávame výkop hrobov, spúšťanie truhly do hrobu a zásyp hrobu s vlastnými zamestnancami.
Taktiež odkrývame a zakladáme betónové i mramorové platne na pomníkoch.
Úprava hrobového miesta po pohrebe a uloženie kvetinových darov je u nás samozrejmosťou.
Podľa Vášho želania zabezpečíme nesenie zosnulého v truhle na cintoríne až k hrobovému miestu. 

Kremácia: 
Zabezpečujeme kompletné služby súvisiace s kremáciou s možnosťou zaslania urny na určenú adresu, alebo osobného odberu na našich prevádzkach.
Vieme zabezpečiť aj záznam zo spopolnenia.
Pri uložení urny do zeme ponúkame plastové urnové schránky na 2,4,6 urien a taktiež máme veľký výber ozdobných obalov na urny (kovové, keramické, drevené).

 

A keď zákazník požaduje zabezpečenie rozlúčky a civilného rečníka k obradu?
Samozrejmosťou na obradoch býva verbálna rozlúčka pozostalých so zosnulým. Podľa našich skúseností vieme ako často prichádza ku zlyhaniu rečníka v dôsledku nezadržateľného prejavu vlastných citov.

 

Riešením je skúsený rečník, ktorý sa dôstojne 
a pietne rozlúči v mene blízkych i všetkých prítomných. Do prejavu zahrnie obsah slov smútiacich pozostalých podľa ich požiadaviek a dá tak zvlášť vyniknúť dôstojnosti a vážnosti okamihu rozlúčky.

 

 

Poskytujete poradenskú službu? 
Ak Vás odchod blízkeho zaskočí a odrazu neviete čo robiť a na koho sa obrátiť, prečítajte si tento malý manuál, čo v týchto vymenovaných prípadoch robiť.

 Úmrtie doma:

 1. Bezodkladne musíte kontaktovať pohotovosť tel. číslo 112 a oznámiť im úmrtie.
 2. S mŕtvym telom nemanipulujte pokiaľ nepríde obhliadajúci lekár.
 3. Obhliadajúci lekár po dvoch hodinách od úmrtia vykoná obhliadku zosnulého a vypíše List o prehliadke mŕtveho 4x.
 4. Kontaktujte pohrebnú službu.

Ak ste sa rozhodli pre nás, volajte na nonstop tel. číslo 0905 944 462. Pohrebná služba prevezie zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia.

 1. Ďalší postup si dohodnete individuálne s pohrebnou službou ako je vybratie truhly, kvetinovej výzdoby, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov. Obstarávateľ pohrebu na prevádzku firmy donesie: oblečenie pre zosnulého (spodné, vrchné obleenie, topánky), občiansky preukaz zosnulého, preukaz poistenca zosnulého a občiansky preukaz obstarávateľa.

 

Úmrtie v nemocnici, alebo v domove dôchodcov/sociálnom zariadení:

 1. Úmrtie pozostalým oznámi pracovník zariadenia, ktorý zariadi obhliadku mŕtveho.
 2. Kontaktujte pohrebnú službu.  Ak ste sa rozhodli pre nás, volajte na nonstop tel. číslo 0905 944 462.
 3.  

 

Ak nastalo úmrtie v zariadení, ktoré nedisponuje chladiacim zariadením, prevoz sa uskutoční hneď po oznámení.
Ak nastalo úmrtie v nemocnici, telo zosnulého sa môže prebrať len v určenom čase.

 1. Pohrebná služba zabezpečí prevoz zosnulého do chladiaceho zariadenia.
 2. Ďalší postup si dohodnete individuálne s pohrebnou službou a to vybratie truhly, kvetinovej výzdoby, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov.

  Obstarávateľ pohrebu na prevádzku firmy donesie: oblečenie pre zosnulého (spodné, vrchné oblečenie, topánky), občiansky preukaz zosnulého, preukaz poistenca zosnulého a občiansky preukaz obstarávateľa.

 

Úmrtie na inom mieste, resp. úmrtie za nezvyčajných okolností:

 1. Bezodkladne kontaktujte pohotovosť a políciu na tel. čísle 112, kde oznámite úmrtie.
 2. V takomto prípade zvyčajne obhliadajúci lekár, prípadne polícia po vyhodnotení situácie nariadi pitvu. Prevoz mŕtveho na pitvu uskutočňuje ich zmluvná pohrebná služba. Tento prevoz pozostalí neplatia.
 3. Ak bol mŕtvy nájdený inou osobou, polícia alebo obhliadajúci lekár Vám oznámi úmrtie Vášho príbuzného.
 4. Následne kontaktujte firmu na tel. čísle 0905 944 462, ktorá Vám bude poskytovať pohrebné služby a s ktorou si dohodnete ďalší postup, ako prevzatie zosnulého po pitve, vybratie truhly, kvetinovej výzdoby, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov.
  Obstarávateľ pohrebu na prevádzku firmy donesie: oblečenie pre zosnulého (spodné, vrchné oblečenie, topánky), občiansky preukaz zosnulého, preukaz poistenca zosnulého a občiansky preukaz obstarávateľa.

 

Úmrtie v zahraničí:

 1. Úmrtie Vám oznámi zodpovedný úrad a poskytne informácii potrebné k prevozu zosnulého.
 2. Kontaktujte pohrebnú službu.

Ak ste sa rozhodli pre nás, volajte na tel. číslo 0905 944 462.

 1. Ďalší postup bude dohodnutý individuálne ako prevezenie zosnulého zo zahraničia na Slovensko, vybavenie pohrebných dokumentov v zahraničí a ostatné služby spojené s pochovaním Vášho zosnulého príbuzného.

Určovanie smrti:
Ku každému úmrtiu je potrebné vyjadrenie lekára, ktorý je povinný zisťovať smrť. 
Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti. 
Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu. 
Ak je to pre určenie príčiny úmrtia potrebné, obhliadajúci lekár nariadi pitvu.
Pohrebná služba, bez obhliadky zosnulého obhliadajúcim lekárom, mŕtve telo nemôže prevziať.

 

Ako postupovať pri výbere pohrebnej služby?
Každý má právo rozhodnúť sa, ktorej firme zverí zabezpečenie poslednej rozlúčky s blízkym príbuzným.
Treba si však zvážiť, čo ktorá pohrebná služba ponúka a v akom rozsahu vie tieto služby zabezpečiť.

 

Overte si, aké má firma referencie, na akej úrovni vykonáva ponúkané služby, aké má technické zabezpečenie, či vybavíte všetko pod jednou strechou, alebo budete mať ešte mnoho starostí so zabezpečením  pohrebu.

 

Ešte niečo na záver? 
Máme vlastné prenosné ozvučenia s možnosťou výberu smútočných skladieb a piesní, ktoré na základe Vášho výberu odznejú na cintoríne.
Vieme Vám poradiť aj pri výbere kvalitnej kamenárskej firmy, či dopísanie dátumov na náhrobný kameň (aj priamo na cintoríne, bez nutnosti demontáže).

 

 • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
 • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
 • IČO: 47387874
 • DIČ: 2023849080
 • Účet: 2943010051/1100
 • Klokoč 1, 962 25
 • info@kvalitnesluzby.sk

 • Okr. súd Banská Bystrica,
  odd. Sro, vl. č. 24823/S